Ayberk Sigorta | Fatih Şimşek Sigorta Aracılık Hizmetleri 0 382 212 92 92
Trafik Hasar

Trafik Hasar

Trafik Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

Maddi Zararlar :
Trafik kazası tespit tutanağı
Zarar gören aracın ruhsatnamesi (Bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname), Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (Eksper görevlendirilmemişse), Şirketin muvaffakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (Sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder), Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
Ölüm Halinde:
Kaza tespit tutanağı,
Veraset ilamı,
Nüfus kayıt örneği,
Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,
Ölüm raporu,
Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise; mahkeme kararı, icra emri ve ödeme makbuzu
Yaralanma Halinde:
Kaza tespit tutanağı,
Hastane epikriz (Hastalığın öyküsü) raporu,
Tedavi masraf faturalarının asılları.
Maluliyet Halinde:
Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu,
Kaza tespit tutanağı,
Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge