Ayberk Sigorta | Fatih Şimşek Sigorta Aracılık Hizmetleri 0 382 212 92 92
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

TAMAMLAYICI SAĞLIK

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer alan sigortalı, eşi ve çocuklarını tam olarak güvence altına alıyoruz.
Özel sağlık kurumlarında SGK kapsamında sağlanan sağlık hizmetlerinin standartlarını yükseltmek ve yüksek maliyetli sağlık harcamalarına destek olmak amacıyla sunduğumuz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na ekonomik prim ve uygun ödeme koşullarını karşılaştırabilir ve kendinize en uygun poliçeyi seçebilirsiniz.
SGK, özel sağlık sigortası olanlara yeni bir düzenlemeyle destek vererek, özel sağlık sigortası olan hastaların faturalarının belli bir kısmını kuruma yansıtabilmelerini sağlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü B.13.2.SGK.0.11.05.03 / 674 sayılı 28.06.2012 tarihinde bir genelge yayınlayarak “Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası” hakkında bazı düzenlemeler yapmıştır.  
Düzenlemeyle, kurum tarafından kapsama alınmayan, kapsam dahiline alınmış olsa bile kısmen karşılanan sağlık harcamalarının oluşması durumunda veya kişilerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti almayı talep etmeleri halinde tamamlayıcı sağlık sigortası ile sağlık hizmetlerinin rahat ve sürdürülebilir olması amaçlanmıştır. Ayrıca kuruma geri ödemelerdeki uygulama farklılıklarının kaldırılarak, yaşanan sıkıntıların çözümlenmesi tasarlanmıştır.  
  Bugüne kadar özel sağlık sigortası olanlar tedavi giderlerini ya sigorta şirketine ya da SGK’ya fatura edebiliyorlardı. Özel hastaneler de sağlık harcamalarının tamamını özel sigortalardan alıyorlardı. Bu getirilen yeni düzenleme ile SGK tarafından kapsama alınmayan bazı harcamalar destekleyici sağlık sigortası (tamamlayıcı sağlık sigortası) ile kapsama alınabilmektedir.
   Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?
Sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir.
Bu ürünü kimler alabilir?
Tamamlayıcı Sağlık sigortasını TC vatandaşı olup SGK tarafından kapsam altında olan 0 - 55 yaş arasındaki kişiler alabilir.
Sağlığım Tamam Sigortasını nasıl kullanacağım?
Sağlığım Tamam Sigortasını kullanabilmek için aşağıdaki koşulların aynı anda gerçekleşmesi yeterlidir.
Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi.
SGK ile anlaşmalı olan hastane ile Sigorta Şirketinizin Tamamlayıcı Sğalık  Sigorta anlaşmasının olması.
SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması.
Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması ve Sigorta Şirketini Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi özel ve genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 2 ana teminattan oluşmaktadır:
Yatarak Tedavi Teminatı
Yatarak tedaviler aşağıda belirtilen teminatları içermekte olup, özel ve genel şartlar çerçevesinde limitsiz ve %100 olarak karşılanır.
Cerrahi ve Dahili Yatışlar
Yoğun Bakım
Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
Koroner Anjiyografi
Küçük Müdahale Giderleri
Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri
Ayakta Tedavi TeminatıAşağıdaki teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde yılda 8 /10 vaka* ile sınırlı olup %100 olarak karşılanmaktadır.
    1. Doktor Muayene
    2. Laboratuvar Hizmetleri
    3. Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
    4. İleri Tanı Yöntemleri
    5. Fizik Tedavi Giderleri
* Doktor muayenesi ile başlayan ve aynı tanı ve tedavi süreci dahilinde yapılan işlemler tek vaka olarak değerlendirilir.Vaka sayısı sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilir.
** BİR YIL BEKLEME SÜRESİ ŞARTI İLE İSTEĞE BAĞLI DOĞUM EKLENEBİLİR
Ayrıca Ambulans ve evde Bakım hizmetide poliçe dahilinde değerlendirilmektedir.